POSITION AVAILABLE: Versorgingsagentskap

Versorgingsagentskap

Ons kliënt fokus op tuisversorging (homebased care) in die Skiereiland.  Hierdie agentskap beskik tans oor die volgende twee vakatures:

OPERASIONELE BESTUURDER:

Die ideale kandidaat is professioneel en beskik oor sterk besigheidsetiek en empatie.  Hierbenewens voldoen hy/sy ook aan die volgende vereistes:

 • Geregistreer as Verpleegkundige by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging
 • Minstens 5 jaar ervaring in verpleegbestuur
 • Rekenaargeletterdheid
 • Uitstekende kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels
 • Eie vervoer en ‘n geldeige rybewys
 • Aansoekers wat oor ‘n praktyknommer beskik, sal voorkeur geniet

Pligte sluit onder andere die volgende in:

 • Volle verantwoordelikheid vir die dag-tot-dag bestuur van die versorgingspersoneel
 • Pasiënt- en kliëntskakeling
 • Instandhouding en implementering van ‘n oprasionele handleiding

BEMARKER

Aansoekers vir hierdie pos voldoen aan die volgende vereistes:

 • Minstens 5 jaar bemarkingservaring in die gesondheids- en/of farmaseutiese bedryf
 • Uitstekende interpersoonlike vaardighede
 • Die vermoë om in Afrikaans en Engels te kommunikeer
 • Professionele voorkoms
 • Eie vervoer en geldige rybewys

 

Om aansoek te doen rig asseblief ‘n volledige CV met ‘n aanduiding van die pos waarvoor u aansoek doen, aan tania@jhg.co.za of faks aan 086-445-0399.

Sluitingsdatum: 20 Mei 2016

Indien u nie enige respons van ons ontvang binne 14 dae nie, kan u u aansoek as onsuksesvol beskou.

 

Please Apply

Doen asseblief aansoek